Werkkleding koop je bij werkwaar

Veiligheid werkkleding en PBM's

Werkkleding en PBM’s beschermen u en uw medewerkers tegen allerlei invloeden en risico’s tijdens het werk. Om de veiligheid te garanderen leveren wij uitsluitend producten die voldoen aan de EN340 normering.

Veiligheid staat op de eerste plaats

De eisen die aan werkkleding worden gesteld zijn in sommige gevallen vastgelegd in de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is een algemeen geldende norm waaraan alle werkkleding moet voldoen: EN340. Deze norm stelt de algemene bepaling vast waar de kleding aan moet voldoen. Het stelt eisen aan de volgende punten; pasvorm, ontwerp, materiaal, markering en maatvoering.

Daarnaast zijn er specifieke normen die van toepassing zijn bij diverse werkzaamheden. Zo dient laskleding vlam vertragend te zijn en de kleding voor wegwerkers reflecterend.

Een greep uit de normen voor werkkleding

EN 343 – Bescherming tegen regen

Bescherming tegen regen, sneeuw, mist en vochtigheid van de grond tot maximaal temperaturen van –5°C. Is de temperatuur lager dan –5°C dan komt is EN 342 van toepassing. De klasse 343 word aangegeven met 2 parameters:

 • (X) waarde geeft de waterdichtheid van het artikel aan. Hier zijn drie klassen in te herkennen.
 • (Y) waarde geeft het ademende vermogen van kledingstuk aan. Ook deze waarde is onderverdeeld in 3 klassen waarbij klasse 3 het hoogst ademend vermogen weergeeft. Dit ademend vermogen wordt daarnaast aangeduid in RET waarde.
  • CLASS 1: Ret > 40
  • CLASS 2: Ret van 20 tot 40
  • CLASS 3: Ret onder 20Dus hoe lager de waarde, hoe beter het ademend vermogen.

 

EN 342 – Bescherming tegen koude omgeving

De kleding is te herkennen aan het pictogram met kristal. Uitgangspunt is dat de kleding een bepaalde laagopbouw heeft en dat het gedragen wordt met standaard ondergoed type B.a: Icler: resulterende thermische basisisloatie. Gemeten op een “bewegende” mannequin (+type referentieondergoed)b: Icle: resulterende thermische isloatie. Gemeten op een statische mannequin. Is optioneel, een x betekent niet getest.c: Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 klassen; hoe hoger de klasse hoe beter de winddichtheidd: Waterpenetratie-weerstandklasse (2 klassen; hoe hoger hoe beter waterdicht). Is optioneel, een x betekent niet getest.

EN ISO 20471 – Bescherming door hoge zichtbaarheid

Signaalkleding met hoge zichtbaarheid met als doel de gebruiker te laten opvallen zowel bij dag als nacht. Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. (X) waarde geeft aan welke klasse het voldoet, de mate van zichtbaarheid. Klasse 1: 0,14 m2 fluoriserend en 0,10 m2 reflecterend oppervlak Klasse 2: 0,5 m2 fluoriserend en 0,13 m2 reflecterend oppervlak Klasse 3: 0,8 m2 fluoriserend en 0,2 m2 reflecterend oppervlak Daarnaast is ook vastgelegd waar de striping zich op de romp, pijpen en mouwen moet bevinden.

RWS – Rijkswaterstaatnorm

In eerste instantie hanteert rijkswaterstaat de EN471 zichtbaarheidsnorm. Deze aanvulling bevat richtlijnen waaraan een kledingstuk moet voldoen wanneer men werkzaam die vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat.

Verkeersregelaarswet

Voor verkeersregalaarskleding is er een aparte wet ingesteld vanaf 1 maar 2009. Dit is de Regeling Verkeersregelaars 2009. Alle verkeersregelaars moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de verkeersregelaarskleding.

ISO 11611 – Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm handelt niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden. ISO11611 is de opvolger van EN470-1.

ISO 11612 – Bescherming tegen hitte en vlammen

Bescherming tegen hitte en vlammenBeschermkleding voor werknemers blootgesteld aan hitte en vlammen met uitzondering van lassers en brandweerlui.De drager wordt beschermd tegen korte contacten met een vlam, evenals (tot op zekere hoogte) tegen convectieve- en stralingshitte. De ISO11612 is de opvolger van de EN531

EN 1149-5 – Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen

Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. EN1149-5 is een overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen. De EN1149 bestaat uit de volgende onderdelen:EN1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstandEN1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)EN1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingvervalEN1149-4: testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling)EN1149-5: prestatie eisen.Deze kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen. De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding (EN 531 of ISO 11612).

EN 13034 – Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 kleding). Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

EN 14605 – Beschermende kleding tegen vloeibare chemische producten, met doordringingtest

Deze norm beschrijft beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (type 3) en chemicaliën in nevelvorm (type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam beschermen. (type PB = Parts of body).Verkrijgbaar in verschillende types die de niveaus van bescherming aangeven. Wegens de complexiteit van het artikel dient u een zorgvuldige keuze te maken en informatie in te winnen.

EN 381 – Bescherming tegen kettingzagen

De norm komt overeen met beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen. De norm is samengesteld uit meerdere delen. Elk deel behandelt een specifiek deel van het lichaam:

 • EN 381-5: beenbeschermers:
 • Kledij van type A en type B is bestemd om gebruikt te worden voor gewone bosbouw werkzaamheden door professionele houthakkers die perfect werden opgeleid en geïnformeerd.
 • Kledij van type C is bestemd om gebruikt te worden door personen die normaal niet werken met kettingzagen of in buitengewone omstandigheden.
 • EN 381-7: antisnijwond handschoen
 • EN 381-9: antisnijwond beenkap
 • EN 381-11: bovenste deel van het lichaamDe norm beschrijft eveneens 4 klassen, die overeenkomen met de snelheid van de ketting waarmee de testen werden uitgevoerd.

 

EN 469 – Beschermingskleding brandweer

Brandweerlieden hebben kleding nodig die hen beschermt tegen gevaren tijdens een brand. Hun kleding mag geen vlam vatten, moet goed ademen en voldoende bescherming bieden tegen hitte, vlammen en rook. Deze en andere eisen aan kleding voor brandweerlieden staan beschreven in deze norm. De norm gaat over kleding die het lijf en de benen bedekt. Schoenen, helmen en andere bescherming vallen erbuiten.

Snel leverbaar

Goede kwaliteit

Top recensies

Veel merken

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.